3. junij 2022

Zagotovljena sredstva za gradnjo bivalne enote SVZ Hrastovec v Lenartu

a
Vlada je na dopisni seji v začetku maja v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila gradnjo dislocirane bivalne enote SVZ Hrastovec v Lenartu. Ocenjena vrednost investicije znaša 4.196.592,72 evra z DDV, od tega bo SVZ Hrastovec prispeval 222.095,26 evrov, preostanek stroškov pa bo z integralnimi sredstvi krila država. Z gradnjo naj bi pričeli letošnjo jesen, zaključena pa bo prihodnje leto. Z izvedbo investicije bo zgrajen nov objekt, s čimer bodo pridobljene ustrezne kapacitete za prijetno in varno bivalno okolje za stanovalce. Izboljšali se bodo bivalni in delovni pogoji za vse uporabnike, z možnostjo vzpostavitve sive in rdeče cone pa se bo izboljšala varnost in omogočili pogoji za ustrezno preprečevanje širjenja virusnih okužb.

V Lenartu bo v modernem pritličnem objektu na voljo 70 postelj v eno- in dvoposteljnih sobah, z vzpostavljenimi sivimi in rdečimi conami ter ločenimi čistimi in nečistimi potmi, ki so se izkazale kot nujne v epidemiji nalezljivih bolezni. Prostorske rešitve vključujejo v maksimalni meri specifične potrebe oseb s težavami v telesnem razvoju ter gibalno in senzorno oviranih odraslih oseb ter njihovim svojcem in drugim osebam iz njihove osebne socialne mreže. Načrtovani objekt v lokalnem okolju predstavlja pridobitev z vidika koristi možnih gospodarskih dejavnosti, novih delovnih mest, odpravlja diskriminacijo na podlagi invalidnosti, povečuje možnost medgeneracijskega sodelovanja in druženja. Ukrepi izboljšujejo bivalni standard osebam s težavami v duševnem zdravju in razvoju ter varno bivalno okolje za vse uporabnike. Novogradnja je načrtovana kot nizkoenergijski objekt, pri tem pa se upošteva tudi uporaba lesa v največji možni meri za tovrsten objekt.
Kaj to pomeni za stanovalce, ki še vedno živijo v grajskih prostorih, pa direktor SVZ Hrastovec Aleksander Gungl pravi: »Za naše stanovalce, ki še vedno bivajo v gradu Hrastovec to pomeni, da se jim kaže neka lepša prihodnost, da bo za njih tudi poskrbljeno, kot bi za te ranljive skupine tudi pričakovali v 21. stoletju. Sedaj nas čaka razpis za izbiro izvajalca, do konca leta pa se bodo že začela dela na gradbišču. Pričakujem, da bodo dela zaključena do konca leta 2023, selitev pa načrtujemo v letu 2024.«