23. marec 2023

Kmetija Rožengrunt SVZ Hrastovec zabeležila 20. obletnico delovanja

a

Dislocirana bivalna enota Večnamenska kmetija Rožengrunt Socialno varstvenega zavoda Hrastovec je zabeležila dvajseto obletnico delovanja. Na njej trenutno biva 12 stanovalcev, ki skrbijo za urejenost kmetije, gojijo živali in pridelujejo hrano. Takšne enote so lahko vzgled na področju socialno varstvenih zavodov, sploh ob modernih smernicah deinstitucionalizacije, ki narekujejo, da se stanovalce seli v manjše enote, ki pomenijo bolj domače, gospodinjske skupnosti.

»Skupaj smo obeležili dvajseto obletnico obstoja dislocirane bivalne enote Rožengrunt. Prisotni so bili stanovalci in zaposleni, z veseljem sem se jim pridružil tudi sam. Prisoten je bil tudi – zdaj je samo še eden – stanovalec, ki je tam že vseh 20 let,« je ob posebni priložnosti povedal direktor Socialno varstvenega zavoda Hrastovec Aleksander Gungl in se ob tem zahvalil lastniku enote, zaposlenim in varovancem, ki skupaj dobro delajo na kmetiji.

Večnamenska kmetija Rožengrunt se nahaja v občini Sveta Ana. Obsega približno pet hektarjev, na katerih najdemo njivo, sadovnjak, gozd in več travnatih površin. Na vrtu člani pridelujejo zelenjavo za lastno uporabo, na njivi pa zasejejo poljščine za prehrano živali. Trenutno gojijo nekaj prašičev, ovac, koze, zajce, kokoši, psa in mačke. Na kmetiji sta tudi dva konja. Stanovalci imajo možnost soodločanja pri razporejanju in opravljanju hišnih opravil, pripravi obrokov, dela na kmetiji in organizaciji svojega prostega časa. Nekateri člani samostojno skrbijo za določene živali, drugi potrebujejo nekaj podpore s strani delavcev.

Z realizacijo številnih projektov, vezanih na kmetijo Rožengrunt, želijo v SVZ Hrastovec stanovalcem zavoda povečati participacijo, nuditi možnost razvijanja številnih spretnosti, zmanjševati stigmo in izboljšati pogoje bivanja ter s tem prispevati k dvigu kvalitete življenja. Večnamenska kmetija ima tudi funkcijo učne baze. V enoti se izvajajo poučne in razvedrilne sprostitvene dejavnosti za ostale stanovalce zavoda, za študente FSD, FZV in druge.