17. januar 2024

Sonja Vogrin prejemnica najvišjega priznanja na področju zdravstvene in babiške nege

a
V petek, 12. januarja, je Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v dvorani mariborske Kadetnice tradicionalno podelilo najvišja priznanja društva Srebrni znak in naziv Častna članica društva za leto 2023. Srebrni znak, ki ga društvo podeljuje za strokovni razvoj in dosežke na področju zdravstvene in babiške nege, za krepitev vloge in pomena dela zaposlenih, za ohranjanje in razvijanje profesionalnih in dobrih medsebojnih odnosov med sodelavci v negovalnem in zdravstvenem timu ter za pripadnost poklicni skupini in poklicno solidarnost ter aktivno delovanje v regijskem strokovnem društvu, je med drugim prejela tudi Sonja Vogrin, zaposlena v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec. Petkova prireditev je bila za zavod še posebej svečana, saj sta v kulturnem programu sodelovali Zdenka Dobaj in Majda Drumlič, v občinstvu pa so s svojo navzočnostjo Sonjo počastili vodstvo zavoda in številni sodelavci.

Prilagamo predlog za podelitev priznanja Srebrni znak Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, ki so ga pripravili vodstvo zavoda in sodelavci zdravstvene nege in oskrbe Socialno varstvenega zavoda Hrastovec:

»Predlagamo, da Srebrni znak prejme gospa Sonja Vogrin

  • 1. Prispevek k humanizaciji

Gospa Sonja Vogrin je predana poklicu zdravstvene nege in je nanj izredno ponosna. Oblikuje jo strokovnost, profesionalnost, humanost in sprejemanje drugačnosti. Goji spoštljiv odnos do stanovalcev, njihovih svojcev in daje velik poudarek na timskem delu.
Delu medicinske sestre je predana z zavedanjem, da so stanovalci zavoda tisti, ki so najbolj pomemben člen v sistemu zdravstvenega varstva in socialne oskrbe.

  • 2. Kakovostno, učinkovito in uspešno poklicno delo na področju zdravstvene nege

Po zaključeni Srednji zdravstveni šoli Juga Polak Maribor je pričela leta 1982 s pripravništvom v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec. Nadaljevala je z delom srednje medicinske sestre, ki ga opravlja vse do danes. Že 41 let se posveča ljudem s posebnimi potrebami. Njena poklicna pot je bila na različnih enotah v zavodu, kjer je povsod strmela k izboljšanju procesov na področju zdravstvene nege. Odlično obvlada tehnike deeskalacije.

  • 3. Izobraževalno delo na področju zdravstvene nege

Ves čas svoje aktivne poti skrbi za dodatno usposabljanje. Svoje obsežno znanje in izkušnje prenaša na ostale zaposlene v timu. Bila je odlična mentorica številnim novo zaposlenim, pripravnikom in dijakom Srednje zdravstvene šole, ki prihajajo v zavod na izobraževanje in praktične vaje.

  • 4. Prispevek k promociji zdravja stanovalcev v zavodu

Celostno obravnava problematiko in stiske ljudi s posebnimi potrebami in jim nudi varno in kakovostno obravnavo. S svojim človeškim pristopom in karizmo ima velik vpliv in posluh pri krepitvi, ohranitvi in izboljšanju zdravja posameznika. Prav tako s svojim humanim delovanjem pomaga in prisluhne svojim sodelavcem.

Gospa Sonja Vogrin je med stanovalci zavoda in zaposlenimi zelo cenjena, saj s svojimi izrednimi osebnostnimi lastnostmi in strokovnim znanjem pomembno prispeva k stroki in dobri organizaciji dela. Vsak njen delovni dan se začne z dobro voljo in temperamentnim nastopom z veliko mero pozitivne energije. Vedno najde pot, po kateri nadaljuje svoje poslanstvo, tako v negovalnem kot tudi v multidisciplinarnem timu.
Gospa Sonja Vogrin je vsekakor oseba, ki je na področju zdravstvene nege v socialnovarstvenem zavodu pustila svoj pečat. Na svoje delo je lahko ponosna, kot smo ponosni tudi mi predlagatelji.

Srebrni znak kot najvišje priznanje Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor naj gre v roke gospe Sonje Vogrin in naj bo to zahvala vseh sodelavcev za njeno strokovno in predano delo.«

Inge Mesarec