15. april 2019
SVZ Hrastovec

Ustvarjalne delavnice in prodaja izdelkov na stojnici v Lenartu

velikonocni sejem

V delavnicah delovne terapije so izdelovali velikonočne voščilnice. Delavnice so se udeležili stanovalci iz vseh enot, ki so v ustvarjanju zelo uživali, saj so te voščilnice nato poslali svojim najdražjim. Izdelke so prav tako promovirali na stojnici v Lenartu.