17. maj 2019
SVZ Hrastovec

Naravovarstvena delavnica

predavanje

V petek, 17. maja, je v viteški dvorani potekala naravovarstvena delavnica in predavanje o ogroženih rastlinskih vrstah. Predaval je ljubiteljski botanik Marjan Šenica in njegova žena. Zaradi vse bolj intenzivnega kmetovanja, krčenja nekaterih naravnih habitatov, prezgodnje košnje travnikov, klimatskih sprememb, naravnih ujm in drugih človeških dejavnikov, so iz narave začele izginjati določene rastlinske vrste. Nekatere so že izginile, druge še najdemo v zelo majhnem številu. Predavanja so se udeležili stanovalci, delavci in prostovoljci. Delavnica je bila poučna in je v poslušalcih spodbudila razmislek o ogroženih rastlinskih vrstah.