31. maja 2019
DBE Apače

Zaključna prireditev E-Qalin

ekvalin

V petek, 31. maja, smo z zaključno prireditvijo sklenili prvo ocenjevalno obdobje vseevropskega sistema kakovosti E-QALIN, s pomočjo katerega smo si v preteklih treh letih prizadevali dvigniti kakovost delovanja zavoda na različnih področjih. Prireditve so se udeležili stanovalci in delavci z enot na sedežu zavoda, kakor tudi iz dislociranih bivalnih enot. Prav tako so se vabilu odzvali gostje zavodov s Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.
Uvodnima nagovoroma strokovne vodje in direktorice je sledil nastop pevskega zbora DBE Maribor in slavnostni razrez torte. Zbrani so s prijetnim druženjem nadaljevali ob spremljavi žive glasbe, slastne torte in sveže kave.