6. avgust 2019
SVZ Hrastovec

Dvodnevno druženje s skavti

obcinski praznik hodos

V času od 5. do 6. avgusta je v SVZ Hrastovec potekalo dvodnevno druženje s skavti iz Slovenske skavtske organizacije. Zavod je sodeloval pri organizaciji in izvedbi tabora za skavtske voditelje. V projekt je bilo vključenih 20 skavtskih voditeljev, ki so bili v naslednjih dislociranih bivalnih enotah: Voličina, Rožengrunt, Ščavnica, Radenci in Apače.
Glavni namen druženja je bil spoznati osebe, ki imajo specifične potrebe, ki so segregirani in odmaknjeni od širšega družbenega okolja. Pri tem gre za trening večje družbene odgovornosti in zmanjševanje stigme.