31. maj 2020
SVZ Hrastovec

Čistilna akcija v tednu prostovoljstva

a

Slovenska filantropija med 25. in 31. majem 2020 že tradicionalno organizira 21. Nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je praznovanje prostovoljstva ter prostovoljskih organizacij in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje.
Prostovoljstvo ima v Sloveniji velik pomen, saj se prostovoljke in prostovoljci vključujejo in delujejo v vseh sferah družbenega delovanja (skrb za najranljivejše skupine, skrb za aktivnost vseh generacij, skrb za ohranjanje kulturne ponudbe, skrb za okolje, …).
Tudi v SVZ Hrastovec smo že vrsto let vključeni v ta projekt in aktivno delujemo v okviru Slovenske filantropije.
Tako smo člani projektne skupine za prostovoljstvo, v ponedeljek, 25. maja na »Slovesni dan prostovoljstva«, organizirali Čistilno akcijo med 10. in 12. uro v ožji okolici zavoda. Seveda je bil sam potek čistilne akcije v skladu z navodili in priporočili NIJZ. Na osnovi teh priporočil je bil izdelan načrt, kako in kje bo kdo poskrbel za čisto okolico zavoda: enota Korenjaki 1-2 je čistila v parku zavoda, Varovani oddelek 1-2 je čistil okolico za gradom, vključno s potko do kapelice, enota DEP D1 je čistila parkirišča, pergole in okolico njihove enote, enota DEP D2 je čistila okolico njihove enote, enota DEP C je čistila okolico njihove enote in prostor ob spomeniku.
S to akcijo smo po dolgem času spet malo aktivirali stanovalce, jim vsaj za kratek čas kvalitetno popestrili njihov vsak dan in nenazadnje poskrbeli za lepšo okolico našega zavoda.
Člani projektne skupine se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli sodelovali v čistilni akciji in tako skupaj z nami aktivno obeležili začetek tedna prostovoljstva.
»DOBRA DELA NE POTREBUJEJO REKLAME«