20. oktober  2020
SVZ Hrastovec

Glasbena delavnica

a

Na enoti Depandansa B2 smo s stanovalci izvedli glasbeno delavnico, v kateri smo ob poslušanju glasbe in petju glasbe uporabili še Orfova glasbila.  Orffov instrumentarij uporabljajo operni in simfonični orkestri ob izvajanju zlasti glasbenih del Karla Orffa. Pri tem je pomembna uporaba in postavitev 22 različnih glasbenih instrumentov (zvončki, ksilofon, pavke, triangel, tamburin, ropotulje,…). Stanovalci so prepoznavali že znane instrumente ter odkrivali nove. Veliko o glasbilih in orkestrih nam je povedal g.Mirko, ki je nekoč igral v pihalni godbi.