13. november  2020
SVZ Hrastovec

Likovne aktivnosti na enoti B4

aLikovno ustvarjanje je način izražanja, ki je stanovalcem s čustvenimi, vedenjskimi, kognitivnimi in psiho-somatskimi težavami zelo blizu. S pomočjo likovnega ustvarjanja se sprostijo, izboljšujejo motivacijo in koncentracijo, razvijajo ustvarjalnost in abstraktno mišljenje.  Ustvarjalne dejavnosti tako omogočajo posamezniku raziskovanje čustev in prepričanj, vplivajo na zmanjševanje stresa ter prispevajo k dobremu počutju posameznika.