17. april 2021
SVZ Hrastovec

Presadili smo rože 

a

S stanovalci enote B2 smo poskrbeli za naše rožice.