30. junij 2021
SVZ Hrastovec

Hladimo se z limonado 

a

Tudi v SVZ Hrastovcu premagujemo vroče poletne dni v bazenu in hladni limonadi.