6. julij 2021
SVZ Hrastovec

Olimpijska bakla

a

Nosili smo olimpijsko baklo. Hvala Občina Sveta Ana.