Bivalne enote

V zavodu živijo stanovalci, ki potrebujejo veliko podpore na področju skrbi zase ter drugih življenjskih aktivnostih. Delo sloni na vzpodbujanju stanovalcev k doseganju čim višje samostojnosti na vseh ravneh področjih človekovega delovanja.
V individualnem pristopu se stremi k ohranjanju in krepitvi zmožnosti in sposobnosti stanovalcev k temu, da ob ustreznem strokovnem vodenju zaživijo čim bolj kvalitetno in samostojno življenje.