CS Hodoš

Center starejših Hodoš je namenjen ostarelim osebam iz lokalne skupnosti in starejšim osebam s posebnimi potrebami – osebam s težavami v duševnem zdravju in motnjami v duševnem razvoju. Je prvi center v slovenskem prostoru, ki je namenjen pretežno starejšim osebam s posebnimi potrebami.V Centru starejših Hodoš biva 70 stanovalcev.

V centru  bivajo starostniki in starostniki s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč in oskrbo pri vseh življenjskih aktivnostih. Gre za ljudi, ki so vse svoje življenje preživeli po zavodih, zato je še posebej pomembno, da preživijo starost v okolju, ki jim bo nudilo dovolj varnosti, miru in udobja, pa kljub vsemu nudilo številne aktivnosti, prilagojene  starostnikom, ki jim popestrijo življenje.

V Centru starejših Hodoš so ustvarjeni takšni pogoji bivanja, da stanovalcem omogočajo optimalno vključenost, medsebojno druženje in krepitev socialnih interakcij. V centru je tako stanovalcem omogočena aktivna udeležba ter sodelovanje v raznih aktivnostih na vseh področjih človekovega delovanja.

Aktivnosti so del življenja vsakega posameznika in so nujne za človekov obstoj in preživetje. Imajo številne lastnosti, uporabljajo se kot orodje za učenje, ki omogoča stanovalcem raziskovanje samega sebe, drugih in okolja. Z aktivnostmi posameznik razvija spretnosti, spoznava lastne zmogljivosti in omejitve. Aktivnosti stanovalce motivirajo, stimulirajo njihove občutke ter obnavljajo njihovo energijo na fizični in mentalni ravni.  Aktivnosti ponujajo tudi zadovoljstvo in razvedrilo, omogočajo, da ljudje počnejo, kar jih zanima, ponujajo zabavo, socialne stike in so posrednik za izražanje.

Posamezniku v centru je omogočeno, da kljub fizičnim ali duševnim omejitvam lahko opravlja zanj pomembne naloge in uresničuje vloge v vsakodnevnem življenju, z najvišjo možno mero neodvisnosti in samostojnosti. Stanovalci so vsakodnevno vključeni v tiste namenske aktivnosti, ki sestavljajo njegovo življenje in mu prinašajo smisel ter zadovoljstvo tudi takrat, ko se sposobnost za to bistveno spremeni ali zmanjša zaradi bolezni, poškodbe ali staranja.