DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 26.04.2022, pod oznako JN002764/2022 -BO1

Rok za oddajo ponudbe: 12.05.2022 do 12.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 04.05.2022 do 10.00 ure

Dobava sanitetnega materiala

Priloga 1 - predračun SANITETNI MATERIAL in ZAŠČITNI MATERIAL 2022

Priloga 2 - opis artiklov sklop 1-SANITETNI MATERIAL

Priloga 3 - opis artiklov sklop 2 ZAŠČITNI MATERIAL

Naročnik ESPD.xml