DOBAVA ZDRAVIL

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 26. 05. 2022, pod oznako JN003546/2022 -BO1

Rok za oddajo ponudbe: 10. 06. 2022 do 12.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 02.06.2022 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

Razpisna dokumentacija Dobava zdravil

Ampulirana zdravila in infuzijske raztopine 1. sklop

Zdravila z negativne liste 2. sklop

Naročnik ESPD.xml

Naročnik ESPD - novi.xml