OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA BAROČNEGA STOPNIŠČA NA SEVERNI STRANI GRADU SVZ HRASTOVEC

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 8. 9. 2022, pod oznako JN006157/2022 -WO1

Rok za oddajo ponudbe: 22. 09. 2022 do 11.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 14. 09. 2022 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

Obnova stopnišča hrastovec.docx

Predračun stopnišče.xlsx

Konservatorski načrt.pdf

Kulturnovarstveni pogoji.pdf

Kulturnovarstveno soglasje.pdf

Popravek razpisa - 12. 9. 2022

Naročnik ESPD