DOBAVA SANITETNEGA, OBVEZILNEGA IN ZAŠČITNEGA MATERIALA

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 25.4.2023, pod oznako JN002439/2023-WO1

Rok za oddajo ponudbe: 17.05.2023 do 10.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 09.05.2023 do 10.00 ure

DOBAVA SANITETNEGA, OBVEZILNEGA IN ZAŠČITNEGA MATERIALA