Dobava zdravil

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 24.08.2018, pod oznako JN005853/2018-BO1

Rok za oddajo ponudbe: 07.09.2018  DO 12.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 30.08.2018 do 10.00 ure