Sredstva za osebno higieno

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 31.08.2018, pod oznako JN006023/2018-BO1

Rok za oddajo ponudbe: 21.09.2018  do 11.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 13.09.2018 do 10.00 ure