Dobava konvencionalnih in ekoloških živil

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 21.10.2019, pod oznako JN007373/2019 -BO1  in v Uradnem glasilu Evropske skupnosti: 2019/S 204-496071

Rok za oddajo ponudbe: 26.11.2019 do 12.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 18.11.2019 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

JN007373-2019-BO1.docx

Narocnik_ESPD -ŽIVILA 2019.xml

Priloga 1 - Predračuni.xlsx

Priloga 2- izločeni sklopi.doc