DOBAVA ZDRAVIL

DOBAVA ZDRAVIL

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 12.05.2020, pod oznako JN002903/2020 -BO1  

Rok za oddajo ponudbe: 02.06.2020  do 11.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 25.05.2020 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.


JN002903 - 2020 Dobava zdravil 2020.docx

Predračun - Ampulirana zdravila in infuzijske raztopine - 1 SKLOP.xlsx

Predračun - Zdravila z negativne liste - 2 SKLOP.xlsx

Naročnik ESPD - ZDRAVILA 2020.xml