TOPLOTNA OSKRBA ZAVODA HRASTOVEC S TOPLOTO NA LESNO BIOMASO

TOPLOTNA OSKRBA ZAVODA HRASTOVEC S TOPLOTO NA LESNO BIOMASO

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 31.07.2020, pod oznako JN004849/2020 -BO1,2020/S 148-362593  

Rok za oddajo ponudbe: 02.09.2020 do 9.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 25.08.2020 do 9.00 ure

Ogled lokacije : 17.08.2020  ob 8.00 uri

 

POPRAVEK

Rok za oddajo ponudbe: 17. 09.2020 do 9.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 09. 09. 2020 do 08.00 ure

 

POPRAVEK

Rok za oddajo ponudbe: 09.09.2020 do 9.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 01.09.2020 do 9.00 ure

 

POPRAVEK

10. 9. 2020

Popravek obrazca 1.1.

 

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

Razpisna dokumentacija

DIIP.PDF

Cenitveno poročilo

Narocnik_ESPD - OGREVANJE.xml