DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 22.10.2020, pod oznako JN006600/2020 -BO1,2020/S 207-502045

Rok za oddajo ponudbe: 20.11.2020 do 12.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 12.11.2020 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

RD- ŽIVILA 2020.docx

Predračuni (003).xlsx

Narocnik_ESPD ŽIVILA.xml

Priloga 1 - Opisi sklopov 15-17.doc

Priloga 2 - izločeni sklopi (003).doc

Sprememba količine pri predračunih v sklop 7 - Moka in testenine