DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 16.04.2021, pod oznako JN002399/2021 -BO1

Rok za oddajo ponudbe: 06.05.2021 do 12.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 28.04.2021 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

RD - DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA 2021

Priloga 1 - predračun SANITETNI MATERIAL in ZAŠČITNI MATERIAL 2021

Priloga 2-opis artiklov sklop 1-SANITETNI MATERIAL

Priloga 3-opis artiklov sklop 2 ZAŠČITNI MATERIAL

Narocnik_ESPD.xml