ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV SVZ HRASTOVEC

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 26.11.2021, pod oznako JN008055/2021 -BO1

 Rok za oddajo ponudbe: 10.12.2021 do 11.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 02.12.2021 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

RD Zavarovanje - SVZ Hrastovec

Priloga 1- Ponudbeni predračun

Naročnik ESPD.xml