Vodenje našega zavoda prevzel v. d. direktorja Aleksander Gungl

Z 2. julijem je vodenje Socialno varstvenega zavoda Hrastovec prevzel vršilec dolžnosti direktorja Aleksander Gungl. Gungl je bil že pred prevzemom funkcije vršilca dolžnosti zaposlen v SVZ Hrastovec na delovnem mestu strokovni sodelavec za javna naročila in kakovost.
Aleksander Gungl je po končani osnovni šoli šolanje nadaljeval na srednji elektro računalniški šoli, smer elektronika v Mariboru. Po končani srednji šoli se je zaposlil v podjetju Inter alarm v Lenartu, kot monter alarmnih in video nadzornih sistemov. Po osmih letih dela v Inter alarmu, se je zaposlil v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, kot vodja vzdrževalne službe, katero je tudi vzpostavil, saj so prej vzdrževalna dela izvajali zunanji izvajalci. Ob delu se je izobraževal na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju in študij uspešno zaključil z nazivom dipl. organizator - menedžer. Po končanem študiju je prevzel delovno mesto – strokovni sodelavec za javna naročila in kakovost, kjer je bil zaposlen do prevzema funkcije vršilca dolžnosti direktorja. Opravil je tudi strokovni izpit iz varstva pred požarom in andragoški izpit (izobraževanje odraslih), zato je v zavodu opravljal dela s področja požarne varnosti, saj je pooblaščena oseba za požarno varnost in skrbi za Civilno zaščito ter je tudi poverjenik za CZ.

Kaj bodo prioritete njegovega dela:
"Zavzemal se bom, da bodo naši stanovalci imeli prijazno okolje in da se bo tudi delovni kader zavedal, da smo tu zaradi stanovalcev in ne obratno. Uredili bomo tudi naše bivalne prostore, da bodo primerni in bodo ustrezali normativom ter standardom. Moja vizija je, da je zavod primerljiv evropskim standardom in sodobno usmerjen. Zavzeto že delamo na projektu, da bomo v Lenartu zgradili modernejšo enoto: gre za devet manjših hiš, kjer bo v vsaki enoti nastanjenih do dvanajst uporabnikov, saj nam tudi moderne smernice deinstitucionalizacije narekujejo, da gremo v manjše enote. To pa pomeni bolj domače, gospodinjske skupnosti in, da se te večje enote, predvsem grajske, zapirajo.

Tudi sam zavod se je nekoliko skrčil, saj nimamo več polne zasedenosti, kar je predvsem odraz pandemije. Po celotni Sloveniji se število uporabnikov zmanjšuje, kar je sicer dobro, saj Slovenija ni bleščeča na tem področju in ima največ zaprtih ljudi v zavodih v Evropi. Trend je tudi, da se število uporabnikov zmanjšuje in da država za njih poskrbi na najboljši možni način - seveda po sodobnih evropskih standardih. Predvsem se bomo zavzemali za to, da bomo zavod odpirali, gradili nove enote, kjer bo v ospredju skupnostne storitve t.i. gospodinjska skupnost.

Priložnost vidim tudi v družbenem vključevanju ljudi z motnjami v duševnem zdravju in duševnem razvoju.  Želimo spremeniti odnos družbe do različnih, saj še vedno opažamo in čutimo nesprejemanje. Sam vedno poudarjam, da vsi nismo idealni in popolni, a vendar imamo vse pravice! Normalnost je kar relativna zadeva, saj kar je za nekoga normalno, mogoče za drugega ni. Mi to normalnost sprejemamo drugače. Predvsem imam v mislih to, da imajo vsi ljudje v Sloveniji enake pravice: da imaš pravico živeti v nekem normalnem, človeku dostojnemu in sprejetem okolju. Trudili se bomo, za ta najšibkejši del naše slovenske družbe, zato da bodo živeli dostojno življenje. Dejstvo je, da država, ki poskrbi za svoje najranljivejše, s tem dokazuje svojo razvitost in zrelost."

V zadnjem letu je bilo veliko govora okrog Muzeja norosti, ki gostuje v prostorih gradu Trate, ki ga je do leta 2004 uporabljal SVZ Hrastovec. Vršilec dolžnosti direktorja Aleksander Gungl je glede rešitve nastale situacije optimističen: 
"S samim Muzejem norosti so se zadnje pol leta dogajale bolj ali manj negativne stvari. Zapletlo se je do te mere, da je prejšnje vodstvo izdalo mnenje, da se mora Muzej izseliti. To je negativno vplivalo tudi na naš zavod in na splošno počutje v zavodu. Menim, da je potrebna proaktivna akcija in dogovor, ki bo ustrezal obema stranema: za win-win situacijo. Osebno čutim spoštovanje in hvaležnost do članov Muzeja norosti, saj gre prostovoljce, ki nesebično pomagajo v svojem prostem času in se z raznimi akcijami trudijo na tem področju. Tako kot mi, delajo za dobrobit najranljivejših skupin. V ospredju jim ni dobiček zato menim, da je takim ljudem treba omogočiti, da bodo delovali naprej.

V kontakt smo že stopili tudi z ministrstvom, da bi jim tudi država nekako pomagala, da se lahko stabilizirajo in nemoteno opravljajo svoje poslanstvo. Na nekih razpisih so že bili uspešni, tako da potrebujejo še malo podpore in usmeritve iz strani ministrstva. Vidim, da delajo v pravi smeri, in mi, kot zavod, jim ne bomo nasprotovali. Včeraj, 12. 7. 2021, smo imeli sejo sveta, kateri člani so tudi sprejeli mnenje in stališče, da se jim podaljša opravljanje njihovih aktivnosti in omogoči bivanje ter delovanje v gradu na Tratah. Zavod Hrastovec v njem nima več nobenega interesa, do sedaj pa nam je predstavljal samo strošek. Domačini so se organizirali in ga urejajo po svojih močeh, kar pa je seveda tudi finančno velik zalogaj, zato tudi pričakujejo, da jim bo država stopila naproti. V našem interesu je, da se tega bremena znebimo in da ostaja v gradu dejavnost, ki lahko doprinese k lokalni skupnosti. Gre za socialno šibko okolje in zato je vsako dodano delovno mesto dobrodošlo. Glede delo ki ga Muzej norosti opravlja na socialnem področju, pa vidim tudi priložnost za tvorno sodelovanje."

Trenutne razmere v zavodu

Slaba epidemiološka slika v Sloveniji se odraža tudi v našem zavodu. Kljub doslednemu upoštevanju vseh navodil in priporočil smo ponovno zabeležili nove okužbe. Tokrat je na dislocirani bivalni enoti Rožengrunt (Občina Sveta Ana) bila Covid-19 pozitivna ena zaposlena, zato smo vse stanovalce preselili v sivo cono na sedež zavoda. Rdeča cona ostaja na Depandansi C, kjer je nastanjenih 16 stanovalcev, en stanovalec je na bolnišničnem zdravljenju, od tega je 17 zaposlenih Covid-19 pozitivnih. Slabo polovico zdravih stanovalcev, ki so bili nastanjenih v športni dvorani v Voličini, smo že preselili na sedež zavoda, preostale bomo preselili, ko se bodo razmere v zavodu normalizirale. Trenutno v zavodu nimamo kadrovskega primanjkljaja, prav tako imamo dovolj osebne varovalne opreme.  

Preberi več ...

Spodbudne novice iz SVZ Hrastovec: razmere se umirjajo

Iz SVZ Hrastovec prihajajo spodbudne novice: v zadnjem tednu nismo zaznali okužbe s SARS-CoV-2, število ozdravljenih je iz dneva v dan več. Tako imamo v rdeči coni nastanjenih le še 10 stanovalcev, en stanovalec je v bolnišnični obravnavi, COVID pozitivnih je še 14 zaposlenih. Glede na ugodno sliko glede okužb bomo v prihajajočih dneh počasi pričeli s postopnimi selitvami zdravih stanovalcev, ki so bili nastanjeni v športni dvorani Voličina nazaj v njihovo prvotno bivalno okolje. »Vsakodnevno še potekajo kontrolna testiranja v manjšem obsegu, vendar so k sreči vsi testi negativni. To nas navdaja z optimizmom, da smo virus zajezili, obenem pa se zavedamo, da se lahko situacija v trenutku spremeni zato ohranjamo vse preventivne ukrepe,« je povedala direktorica mag. Andreja Raduha. Epidemiološka slika je po vsej Sloveniji še vedno precej zaskrbljujoča, zato v zavodu dosledno upoštevamo vse potrebne ukrepe in smo skrajno previdni.

Preberi več ...

Stanovalci v športni dvorani se počutijo dobro

Včeraj popoldne smo uspešno preselili zdrave stanovalce iz depandanse C v športno dvorano v Voličini. S pomočjo civilne zaščite Lenart, nekaj prostovoljcev in zaposlenimi zavoda Hrastovec smo poskušali stanovalcem pripraviti kar se da udoben in domač ambient vse v želji, da bivanje ne bi bilo preveč stresno in naporno.

Preberi več ...

S premeščanjem zdravih stanovalcev širimo rdečo cono

Trenutno se v našem zavodu soočamo z negotovo in stresno situacijo glede COVID-19, obenem pa smo priča številnim spremembam našega vsakdana. Zaradi širitve okuženih s COVID-19 na sedežu zavoda Hrastovec bomo primorani seliti zdrave stanovalce v športno dvorano Voličina.

Preberi več ...