Otvoritev razstave in odprtje dislocirane bivalne enote v Apačah

Socialno varstveni zavod Hrastovec (SVZ Hrastovec) letos praznuje 70 – let delovanja. Ustanovljen je bil leta  1948 kot Dom za duševno defektne in mladino ter veljal za zadnjo postajo norosti, kamor človeka “odložijo”, ko vsi obupajo nad njim in ga ni mogoče spraviti v okvir “normalne” družbe. Danes je SVZ Hrastovec s transformacijo svojega dela in ustanovitvijo petindvajsetih dislociranih enot preselil v lokalno okolje okrog 270 stanovalcev.

V sklopu praznovanja 70-letnice delovanja zavoda bo organiziranih več prireditev v sklopu katerih želimo predstaviti izvedene aktivnosti za socialno vključenost naših stanovalcev obenem pa opozoriti, da brez širše družbene pomoči, ki mora stremeti k strpnejši in odprti družbi do drugačnosti ne bomo uspeli realizirati vseh zastavljenih ciljev in vsi v družbi moramo spoznati, da je različnost bogastvo za družbo.

Tako bo v ponedeljek, 15. oktobra 2018, ob 16. uri v avli Jožeta Hudalesa, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, odprtje razstave fotografij stanovalcev SVZ Hrastovec, avtorja Zdravka Kuhta, z naslovom ŽIVLJENJE. Razstavljene fotografije prikazujejo utrinke iz življenja stanovalcev, ki živijo v Mariboru. V kulturnem programu bodo nastopili učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart v Slovenskih goricah. Zbrane bosta nagovorila direktorica SVZ Hrastovec mag. Andreja Raduha in podžupan Občine Lenart Franci Ornik. 

Avtor fotografij Zdravko Kuhta je umetnik, velik ljubitelj narave in ljudi, kar nenehno izkazuje skozi svoje fotografije. Razstavljal je že na več mestih in za svoje delo leta 2014 prejel, od Andragoškega centra Republike Slovenije, priznanje za posebne dosežke na področju vseživljenjskega učenja. Razstava bo na ogled do 19. novembra 2018.

V torek, 16. oktobra 2018, ob 11. uri bo slovesna otvoritev prenovljene dislocirane bivalne enote v Apačah 31.

Dislocirana bivalna enota (DBE) Apače 2 se nahaja v kraju Apače v neposredni bližini enote Apače 1. Hiša je zasnovana v modernem slogu z dvigalom in prostori prilagojenim osebam na invalidskih vozičkih. Enota se je odprla v mesecu septembru 2018, v njej biva 14 stanovalcev, ki potrebujejo 24-urno prisotnost delavca. Stanovalci dnevno potrebujejo pomoč in podporo pri izvajanju osebne higiene ter aktivnemu preživljanju prostega časa. V enoti je zaposlenih 6 delavcev, v pomoč jim prihajajo tudi delavci iz enote Apače 1. Vsi skupaj poskrbijo, da se stanovalci v enoti čim bolje prijetno in domače počutijo.

Zbrane v Apačah bo nagovorila direktorica SVZ Hrastovec mag. Andreja Raduha. Slavnostna govornica na otvoritvi bo državna sekretarka na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Breda Božnik. Za kulturni program bodo poskrbeli učenci Osnovne šole Apače.

Otvoritev spada v okvir praznovanja 70. obletnice delovanja SVZ Hrastovec, ki poteka pod sloganom Različnost nas bogati, ker v SVZ Hrastovec za stanovalce iščemo vedno nove, različne izveninstitucionalne oblike bivanja v skupnosti, ki so za človeka manj stigmatizirajoča, omejujoča in nudijo bolj kvalitativne oblike življenja ter izvajanje psihosocialnih in rehabilitacijskih postopkov. V težnji k normalizaciji življenja ustanavljamo dislocirane bivalne enote in s tem se zavod vedno bolj odpira, kar pa ustvarja strpnejšo in odprto družbo do drugačnosti.