SVZ Hrastovec pričel šivati zaščitne maske

Z namenom povečati neodvisnosti od dobav zaščitnih mask smo v SVZ Hrastovec pričeli s šivanjem lastnih pralnih mask. SVZ Hrastovec ima v zavodu lastno šiviljsko delavnico, kjer so zaposlene 4 šivilje. Zaradi velikih potreb po zaščitnih maskah v času epidemije koronavirusa smo se skupaj z zaposlenimi odločili, da tudi sami poskrbimo za delno samooskrbo zaščitnih mask in se tako lotili šivanja.

Direktorica SVZ Hrastovec mag. Andreja Raduha je povedala: “Po izbruhu epidemije smo začeli razmišljati kako lahko pomagamo, pripomoremo k zajezitvi širitve virusa. Naša prva skrb je zagotoviti, da zaposleni v zavodu in naši stanovalci ostanejo zdravi, kar dosegamo s poostrenimi zaščitnimi ukrepi.

Hvaležno smo sprejeli donacijo 50 metrov blaga iz podjetja Vema trade, da bomo lahko sešili še več zaščitnih pralnih mask.” Šivilje so najprej izdelale osnovno masko, ki so jo strokovne sodelavke preizkusile in tudi potrdile. Po potrditvi so se lotile izdelave in do danes sešile že več kot 500 pralnih zaščitnih mask. Zaščitne pralne maske bomo razdelili v 25 dislociranih bivalnih enotah in tudi v zavodske enote.

Zavedamo se da, smo zaradi velikosti zavoda veliki porabniki zaščitnih sredstev, saj je v našem zavodu skupno kar 640 stanovalcev in 480 zaposlenih, za katere moramo poskrbeti da bodo lahko varno opravljali delo. Trenutno v zavodu ni bil zabeležen primer okužbe z koronavirusom.

 Redno spremljanje navodil in priporočil

V Socialno varstvenem zavodu Hrastovec smo sprejeli vse potrebne ukrepe za zmanjšanje širjenja respiratornih obolenj (koronavirus, gripa) in delamo v skladu z navodili iz NIJZ in Ministrstva za zdravje. Njihova navodila dnevno spremljamo in jih sprotno upoštevamo v našem delovnem procesu.

Obiske v našem zavodu smo preventivno, glede na velikost zavoda in situacijo v Sloveniji, prepovedali že nekaj dni pred navodilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. O vseh ukrepih sprotno obveščamo svojce in stanovalce. Zaposlene dnevno obveščamo o dogajanju v zavodu in jih seznanjamo z navodili NIJZ in Ministrstva za zdravje ter jim tudi svetujemo, da se takoj po službi odpravijo domov in se ne gibajo na mestih, kjer se zbira veliko ljudi in je možnost okužbe večja. O spremembah pri delu, predvidenih ukrepih in spremenjenem načinu dela obveščamo tudi predstavnike sindikata v našem zavodu.
Pripravili smo tudi podroben Program dela v primeru pojava koronavirusa pri stanovalcih ali zaposlenih, ki jasno določa način dela v primeru okužbe. Ob delu po zastavljenem programu bomo upoštevali navodila za delo NIJZ Maribor in priporočila naše konziliarne infektologinje s katero smo že vseskozi v vezi in v sodelovanju z našim zavodskim zdravnikom.
V vseh naših enotah smo preventivno omejili gibanje in o tem obvestili pristojno ministrstvo in

Varuha človekovih pravic ter NIJZ, ki podpira naša prizadevanja. Zaposleni imajo na razpolago zaščitna sredstva (razkužila in osebna zaščitna oprema), ki jih potrebujejo pri svojem delu. Zaščitne maske FPP-3 imamo naročene in tudi ostalo zaščitno opremo. Mask in dodatne zaščitne opremo ni možno dobiti na zalogo, ampak imamo s strani pristojnih zagotovilo, da bomo maske in potrebno dodatno zaščitno opremo dobili v primeru izbruha virusa v zavodu.