Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

DRUZBENO ODGOVOREN DELODAJALEC logo rgb 78 4Logotip ESSCertifikat družbeno odgovoren delodajalec temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja vorganizacijah v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski ravni v organizaciji, temveč naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije.

V SVZ Hrastovec želimo dvigniti nivo delovne kulture in izboljšati organizacijsko klimo, zato smo se odločili pristopiti k pridobitvi certifikata in se prijavili na javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« iz sredstev Evropskega socialnega sklada, in sicer na področju medgeneracijskega sodelovanja. Na razpisu smo bili uspešni in s tem upravičeni do 100% sofinanciranja stroškov pridobitve pristopnega certifikata. 

Certifikat preko nabora ukrepov ponuja delodajalcem priložnost za izboljšanje na štirih področjih, med drugim tudi na medgeneracijskem področju, ki vključuje izvajanje aktivnosti za medgeneracijsko sodelovanje s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika.

Zaveza vodstva

Sklep o pridobitvi pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec