Vzdrževalna služba

Vzdrževalna služba vzdržuje vse Zavodske objekte, skrbi za Zavodska vozila (40 vozil) in opravlja razne prevoze za potrebe Zavoda.

Poleg vzdrževalnih del  vzdrževalna služba pomaga pri prevozih perila med pralnico in enotami in razvozu hrane na zunanje enote.

Skrbi za vzdrževanje okolja v Zavodu, skrbi za zimsko službo. Pomaga pri raznih selitvah stanovalcev med enotami.

Sodeluje pri pripravi raznih razpisov, sodeluje pri raznih inšpekcijskih nadzorih.                                                         

V vzdrževalni službi skrbijo, da se okvare in poškodbe na tehniki v zavodskih objektih čim prej odpravijo, za to je eden vzdrževalec vedno v pripravljenosti .

Pri rekonstrukcijah se trudijo, da so objekti čim bolj prilagojeni potrebam stanovalcev in delovnim procesom.

Sledijo novim tehnologijam  in standardom.  S tem se gradi sodoben in do stanovalcev prijazen zavod.