Služba delovne terapije

Delovna terapija omogoča stanovalcem zavoda, da kljub težavam, kot so: okvare, omejitve v izvajanju aktivnosti, zmanjšane možnosti za sodelovanje, čim samostojneje izvajajo vsakodnevne življenjske aktivnosti- okupacije. Delovna terapija je tako celostna stroka, ker poudarja obravnavo posameznika kot celoto, nanaša se na širše kot tudi osnovne človeške vrednote glede aktivnosti in vloge v realnosti. Prav tako je delovna terapija ocenitev in zdravljenje stanovalcev vseh starosti s fizičnimi in psihičnimi problemi, s pomočjo specifično izbranih aktivnosti, ki naj pomagajo posamezniku doseči najvišji možni nivo delovanja in samostojnosti v vseh vidikih. Ti vidiki vključujejo njihovo osebno samostojnost, zaposlitev, družbena in rekreacijska prizadevanja in njihova medsebojna razumevanja.

Delovne terapevtke pri svojem delu uporabljajo namenske aktivnosti, preko katerih doseže stanovalec najvišjo možno stopnjo samostojnosti in kvaliteto življenja.

Delovno- terapevtska obravnava temelji na holističnem (celostnem) pristopu, kjer je stanovalec partner v obravnavi. Strokovno delo diplomiranih delovnih terapevtka temelji na individualnih delovno-terapevtskih obravnavah.

Izvajamo obravnave tudi v skupnosti, v zunanjih bivalnih enotah. Skupnostna skrb v delovno- terapevtsko obravnavo doprinese določene prednosti, ki jih nikakor ne moremo zagotoviti samo v zavodskem okolju. V zavodu lahko stanovalec relativno dobro obvladuje vsakodnevne življenjske spretnosti, ker ima ustrezno podporo in enostavno okolje. V DBE ali v domačem okolju pa se vsakodnevno znajde pred kopico nerešenih vprašanj, ko mora znova organizirati svoje življenje in pri tem obvladovati dejavnike, ki bi lahko sprožili ponovitev duševne bolezni.