Varovani oddelek

Varovani oddelek je oddelek v socialno varstvenem zavodu, kjer so stanovalci zaradi svojih potreb, ki so povezane s težavami v duševnem zdravju, nepretrgoma deležni posebne zaščite in varstva ter oddelka oziroma zavoda ne morejo zapustiti po lastni volji.
Varovani oddelek je zasnovan v skladu z Zakonom o duševnem zdravju in pravilniku o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za uzvajanje nalog na področju duševnega zdravja, za izvajalce institucionalnega varstva ter centrov za socialno delo in o postopku njihove verifikacije.