VIDEONADZOR INFORMACIJE ZA POSAMEZNIKE

by Super User
Ogledov: 1016
 • Upravljavec videonadzornega sistema

Socialno varstveni zavod Hrastovec

Hrastovec v Slov, goricah 22

2230 Lenart v Slov, goricah

e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tel.št.: 02 729 35 10

Direktor: Aleksander Gungl

 • Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Dr. Urška Kežmah - odvetnica

070 620 816
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 • Namen obdelave
 • varovanje življenja ali telesa posameznika in premoženja upravljavca.
 • Podlaga za obdelavo podatkov

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes, za katere si prizadeva upravljavec po točki f. 1. odst. 6. člena Splošne uredbe.

 • Uporabniki osebnih podatkov
 • poslovodstvo (direktor),
 • informatik,
 • pogodbeni izvajalec
 • Obdobje hrambe

Min 48 ur, max 1 leto

 • Neobičajne nadaljnje obdelave

Na posameznih lokacijah, kjer se izvaja videonadzor, se izvaja tudi spremljanje dogajanja v živo, in sicer:

 • Na posameznih enotah zavoda se preko računalnika v dežurni sobi spremlja dogajanje na tej enoti; iz VO2 spremljajo dogajanje še na enoti Korenjaki 2, iz enote Depandansa C spremljajo dogajanje še na enoti D2;
 • V ambulanti zavoda od 20. ure do 7. ure dežurne sestre spremljajo dogajanje na enotah, kjer je uveden videonadzor;

Spremljanje dogajanja v živo izvajajo izrecno pooblaščeni zaposleni SVZ Hrastovec.

 • Pravice posameznikov

8.a Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in ima v tem primeru pravico do naslednjih informacij iz te evidence dejavnosti obdelave:

 • namen obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • uporabnike ali vrste uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • obdobje hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice, da zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali obstoj pravice do ugovora obdelavi,
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • vse razpoložljive informacije v zvezi z virom podatkov, če niso bili zbrani pri posamezniku,

Če upravljavec obdeluje osebne podatke posameznika, ima posameznik pravico dostopa do teh podatkov.

8.b Pravica do prenosljivosti podatkov

Prenosljivosti podatkov ne zagotavljamo, ker obdelava ne temelji na privolitvi posameznika ali na pogodbi in se hkrati obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

8.c Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

8.d Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava,
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja (glej pravico do ugovora),
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih,
 • osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe neposredno otroku na podlagi privolitve za enega ali več določenih namenov.

Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

 • za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov,
 • za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti,
 • za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene,

za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov

8.e Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo v primeru:

 • če oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebuje posameznik, na katerega se nanašajo,
 • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

Če je posameznik zahteval omejitev iz navedenih razlogov, potem se lahko podatki le še shranjujejo, vse druge vrste obdelav pa se lahko izvajajo le:

 • s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
 • zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov je o preklicu omejitve treba obvestiti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

8.f Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, obvesti pritožnika o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Hrastovec, 01.03.2023

                                                                                          Aleksander Gungl, dipl. org. men.

                                                                                                               direktor