Super User
Ogledov: 1015

VIDEONADZOR INFORMACIJE ZA POSAMEZNIKE

 • Upravljavec videonadzornega sistema

Socialno varstveni zavod Hrastovec

Hrastovec v Slov, goricah 22

2230 Lenart v Slov, goricah

e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tel.št.: 02 729 35 10

Direktor: Aleksander Gungl

 • Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Dr. Urška Kežmah - odvetnica

070 620 816
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 • Namen obdelave
 • varovanje življenja ali telesa posameznika in premoženja upravljavca.
 • Podlaga za obdelavo podatkov

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes, za katere si prizadeva upravljavec po točki f. 1. odst. 6. člena Splošne uredbe.

 • Uporabniki osebnih podatkov
 • poslovodstvo (direktor),
 • informatik,
 • pogodbeni izvajalec
 • Obdobje hrambe

Min 48 ur, max 1 leto

 • Neobičajne nadaljnje obdelave

Na posameznih lokacijah, kjer se izvaja videonadzor, se izvaja tudi spremljanje dogajanja v živo, in sicer:

 • Na posameznih enotah zavoda se preko računalnika v dežurni sobi spremlja dogajanje na tej enoti; iz VO2 spremljajo dogajanje še na enoti Korenjaki 2, iz enote Depandansa C spremljajo dogajanje še na enoti D2;
 • V ambulanti zavoda od 20. ure do 7. ure dežurne sestre spremljajo dogajanje na enotah, kjer je uveden videonadzor;

Spremljanje dogajanja v živo izvajajo izrecno pooblaščeni zaposleni SVZ Hrastovec.

 • Pravice posameznikov

8.a Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in ima v tem primeru pravico do naslednjih informacij iz te evidence dejavnosti obdelave:

 • namen obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • uporabnike ali vrste uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • obdobje hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice, da zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali obstoj pravice do ugovora obdelavi,
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • vse razpoložljive informacije v zvezi z virom podatkov, če niso bili zbrani pri posamezniku,

Če upravljavec obdeluje osebne podatke posameznika, ima posameznik pravico dostopa do teh podatkov.

8.b Pravica do prenosljivosti podatkov

Prenosljivosti podatkov ne zagotavljamo, ker obdelava ne temelji na privolitvi posameznika ali na pogodbi in se hkrati obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

8.c Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

8.d Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava,
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja (glej pravico do ugovora),
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih,
 • osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe neposredno otroku na podlagi privolitve za enega ali več določenih namenov.

Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

 • za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov,
 • za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti,
 • za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene,

za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov

8.e Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo v primeru:

 • če oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebuje posameznik, na katerega se nanašajo,
 • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

Če je posameznik zahteval omejitev iz navedenih razlogov, potem se lahko podatki le še shranjujejo, vse druge vrste obdelav pa se lahko izvajajo le:

 • s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
 • zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov je o preklicu omejitve treba obvestiti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

8.f Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, obvesti pritožnika o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Hrastovec, 01.03.2023

                                                                                          Aleksander Gungl, dipl. org. men.

                                                                                                               direktor

Super User
Ogledov: 6112

Kontakt

Kontaktirajte nas

 Splošne informacije
 Vsak dan od 08:00 do 20:00 ure

 Sobota in nedelja - ambulanta

Socialna služba

 

 02 729 35 10
 02 729 35 10

 02 729 35 21
 031 634 425

02 729 35 61
02 729 35 64

 Tajništvo uprave  02 729 35 10
 Kontakt za svojce v nujnih primerih - ambulanta

 02 729 35 21
 031 634 425

 Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov  070 620 816
 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 Finančno računovodske službe

 02 729 35 11
 02 729 35 14
 Elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Super User
Ogledov: 1288

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

DRUZBENO ODGOVOREN DELODAJALEC logo rgb 78 4Logotip ESSCertifikat družbeno odgovoren delodajalec temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja vorganizacijah v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski ravni v organizaciji, temveč naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije.

V SVZ Hrastovec želimo dvigniti nivo delovne kulture in izboljšati organizacijsko klimo, zato smo se odločili pristopiti k pridobitvi certifikata in se prijavili na javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« iz sredstev Evropskega socialnega sklada, in sicer na področju medgeneracijskega sodelovanja. Na razpisu smo bili uspešni in s tem upravičeni do 100% sofinanciranja stroškov pridobitve pristopnega certifikata. 

Certifikat preko nabora ukrepov ponuja delodajalcem priložnost za izboljšanje na štirih področjih, med drugim tudi na medgeneracijskem področju, ki vključuje izvajanje aktivnosti za medgeneracijsko sodelovanje s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika.

Zaveza vodstva

Sklep o pridobitvi pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

 

 

Super User
Ogledov: 3306

Izjava o dostopnosti spletišč

Socialno varstveni zavod Hrastovec se zavezuje, da bo omogočal dostopnost osrednjega spletišča in pridruženih spletišč v skladu z Z​akonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti
Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.hrastovec.org. Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:
- povečanje pisave,
- pomanjšanje pisave,
- prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona),
- navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
- ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
- predvidljivo delovanje spletišča
- odzivno oblikovanje (postavitev vsebine se prilagaja ločljivosti zaslona)

Stopnja skladnosti
Spletišče www.hrastovec.org je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina
Dostopnost spletišča www.hrastovec.org nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot ji​h določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:
- skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
- grafični elementi v obliki slik z napisi,
- videoposnetki,
- različne kompleksne tabele s podatki.

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 27. 8. 2023 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana in posodobljena 17. 7. 2024.

Povratne in kontaktne informacije
Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.hrastovec.org kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

SVZ Hrastovec
Hrastovec v Slov. goricah 22
2230 Lenart v Slovenskih goricah

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek
V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem RS za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat RS za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.