DBE Voličina

Sp. Voličina 88
2232 Voličina

Začetek delovanja: 11. 9. 2006:
- 17 članov,
- 7 zaposlenih.

Člani ob pomoči delavcev opravljajo dnevne aktivnosti, skrbijo za bivalno enoto. Na enoti skupaj z delavci in koordinatorko izvajajo kreativne delavnice, na katerih izdelujejo razne izdelke za prodajo na tradicionalnih krajevnih praznikih. V bivalni enoti izdelujejo modni nakit, vizitke, vazice, svečnike, razne suhe šopke iz zelišč in suhega cvetja iz domačega zeliščnega vrta.

V pritličnem prostoru deluje pralnica za potrebe zavoda. V delo se vključujejo tudi člani iz DBE Voličina in stanovalci zavoda.