Začasni sprejem

Začasni sprejem je predviden za osebe, ki živijo v domačem okolju in ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v posebni socialnovarstveni zavod po Pravilniku o uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.

V SVZ Hrastovec se predvideva, da bi za začasne sprejeme imeli na voljo določeno število postelj in s tem omogočili svojcem in osebam, da za dogovorjen čas skrb za določeno osebo prevzame zavod. V času bivanja v SVZ Hrastovec bo imel uporabnik iste pravice in bo prejemal vse storitve kot vsi ostali stanovalci.