S premeščanjem zdravih stanovalcev širimo rdečo cono

Trenutno se v našem zavodu soočamo z negotovo in stresno situacijo glede COVID-19, obenem pa smo priča številnim spremembam našega vsakdana. Zaradi širitve okuženih s COVID-19 na sedežu zavoda Hrastovec bomo primorani seliti zdrave stanovalce v športno dvorano Voličina.

S pojavom prvega okuženega na Varovanem oddelku 1, se je okužba v dobrem tednu dni razširila po ostalih enotah v zavodu tako med stanovalci kot tudi zaposlenimi.
Današnji rezultati preiskav so pokazali, da je v SVZ Hrastovec okuženih skupaj 28 stanovalcev na štirih enotah in 16 zaposlenih.
V okviru kriznega načrta v primeru epidemije smo predvideli kapacitete za selitev stanovalcev. Tako bomo v skladu z načrtom in zaradi povečanja kapacitet rdeče cone okužene stanovalce selili v depandanso C, kjer je pripravljenih 53 postelj. Vsi stanovalci so trenutno pod rednim zdravstvenim nadzorom in trije stanovalci potrebujejo bolnišnično oskrbo. Kadrovski primanjkljaj je že velik, saj je že kar nekaj zaposlenih okuženih, spet drugi so v samoizolaciji. Trenutno je stanje še obvladljivo in zmoremo opraviti vso delo. Danes dopoldne se je sestal krizni tim zavoda, pristojna vodja regijskega tima in koordinatorica, kjer so dorekli nadaljnje rešitve v smeri zajezitve virusa v zavodu. Vodstvo zavoda si je s predstavnikom civilne zaščite Lenart in predstavniki lokalne skupnosti ter osnovne šole ogledalo športno dvorano Voličina, ki jo bodo do jutri pripravili za namestitev zdravih stanovalcev.
Kljub trudu zaposlenih, da bi zamejili širjenje okužbe, je bila hitrost širjenja zaradi specifične strukture stanovalcev in njihovega načina vsakdanjega delovanja izredno hitra. Okuženi stanovalci, kot tudi zaposleni, v večini primerov, ne kažejo znakov bolezni in se dobro se počutijo. O okužbah smo obvestili tudi svojce stanovalcev, svojcem pa smo omogočili tudi možnost vzpostavitve stika s stanovalci preko telefona in ostalih digitalnih komunikacijskih naprav. V namen lajšanja duševnih tegob v trenutnih razmerah smo vzpostavili psihosocialno pomoč za stanovalce, njihove svojce in zaposlene. Ostali potrebni odvzemi kakor tudi ukrepi se bodo izvajali v skladu z navodili pristojnega epidemiologa in infektologinje. Sprejeli smo vse predvidene ukrepe za preprečitev širjenja okužbe v zavodu v skladu z našim načrtom preprečevanje širjenja okužbe.

Okužba se je pojavila tudi v Varovanem domu Ščavnica
Pojav okuženih s COVID-19 se je pojavil tudi v Varovanem domu Ščavnica, ki se nahaja v občini Sveta Ana. Tam je trenutno okuženih 9 stanovalcev in 1 zaposleni, ki pa ne kažejo simptomatskih znakov okužbe in se dobro počutijo. Pri reševanju nastale situacije se je vodstvo zavoda nemudoma povezalo z županom Občine Sveta Ana in občinskim štabom civilne zaščite ter vzpostavilo predviden protokol delovanja. Okužene stanovalce smo včeraj premestili v Hrastovec, kjer je vzpostavljena rdeča cona.

Izjava direktorice SVZ Hrastovec mag. Andreje Raduha: