Dnevno varstvo

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010 in naslednji) predvideva možnost, da se institucionalno varstvo izvaja kot celodnevno varstvo ali v obliki dnevnega varstva. Po tem pravilniku je dnevno varstvo oblika institucionalnega varstva, ki je omejena na izvajanje do deset ur dnevno, pet dni v tednu in vse tedne v letu. V tem okviru bomo v SVZ Hrastovec začeli z izvajanjem dnevnega varstva, trenutno na lokaciji Maribora. V prihodnosti se razmišlja tudi o širjenju mreže v Gornji Radgoni in drugje, kjer bodo izražene potrebe in bo moč zagotoviti prostorske pogoje, kot jih predvidevajo zakonske določbe.

Dnevno varstvo je namenjeno posameznikom, ki potrebujejo dnevno podporo in varstvo ter lahko pridejo v dnevni center, kjer so jim zagotovljeni socialna oskrba in nega ter zdravstveno varstvo glede na njihovo stanje in potrebe.

Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo je, da se uporabniki dnevno vračajo domov. Standardi za celodnevno obliko storitve se smiselno uporabljajo tudi za dnevno obliko.